قبض همراه اول

ﭘﺮ ﺳﻮﺩﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﯼ عمر ما دهه 60ها . . . . . . . . . . . . . . . ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻮﻥ ﺧﺸﮑ ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺭﻧﮕﯽ ﺑﻮﺩه

پرداخت اینترنتی قبوض

انسان های بزرگ هیچگاه به کوچکی فردایشان نگاه بزرگ نمیکنند چون از بزرگی کوچک امروزشان فردایی کوچکتر از بزرگی دیروز خواهند ساخت..» منم نفهمیدم! O:o ولی خیلی با کلاس بود گفتم بزارم براﺗﻮﻥ

نحوه پرداخت قبض

ٖدلم ٬ یک بغل ٖشعر می خواهد یک مشت آغوش آبی آستانت ٖباران ببـارد ٖلبخند بـزنی ٖنفس بکشـم ٖزیر ٖچتر ٖتو....!!

پرداخت قبض آب

دختره میره بقالی به بقال میگه یه سس مایونز بدید ، بقال میگه : بهروز خوبه ؟؟ دختر میگه : شما از کجا فهمیدید ؟ تورو خدا به بابام نگو ، من و میکشه

قبوض گاز و تلفن

بی شک کودکان به بهشت می روند... کودکان حسد ندارند... کودکان طمع ندارند... کودکان کینه ندارند... کودکان ریا ندارند... و مهمتر از همه کودکان دلهای بزرگی دارند... کمی از کودکان یاد بگیریم...

قبض همراه اول

حالشــــون که ازت بهتر باشه ... میگــــن بیخیال دُرُســـتـ میشــــه ... هــــع

/ 0 نظر / 46 بازدید