پیامک عاشقانه

سلامتی همه اون باباهای که تواین ایام فقط فکرشون این که بچه هاشون لباس داشته باشن که مبدا ابرو بچش جلو رفیقاش بره. سلامتی همه بچه هایی که میگن بابا لباس نمی خوایم که مبادا جیب باباش خالی بشه تو این ایام.

کاش میموند... منو به آرزوم میرسوند... اونی که دلم رو میسوزوند... اونی که دلم رو میسوزوند... اشکامو که دید باید میموند... دلتنگم.. دلتنگترین آدمه دنیا... روشونه هامه غمه دنیا... دلگیره همه دنیا... به سلامتی همه عاشقا

امشب ب سلامتی دخترکی ک بعدسالهای جدایی ووفاداری پرسیدتو ک رفتی چراخرابم کردی ورفتی پسرگفت تنهااینطورمیتونستم دل بکنم انقدرخرابت کردم تاخودمم باورم شد سلامتی دختری ک پاکیش بدردش نخوردوخراب شدتاعشقش ازدروغاش عذاب وجدان نگیره....

در آغوش شب قصه می گویی از روز و نمی دانی کسی آن طرف تر بی آغوش تو خوابش نمی برد...!

کاش اینقدر جرات داشتی که رک بکی نمیخوامت
به جای اینکه دنبال عیب برا من بکردی که رفتنت رو توجیه کنی
اینجوری هم تو مردتر بودی هم من راحتتر!

من جلادم!!!
هرروز که نمی آیی
یکیشان را آتش میزنم
شمع های امامزاده صالح از من متنفرند..!

خودم بغل میگیریمت
پر میشم از عطر تنتتتتتتتتتتتتت
کاشکی تو هم بفهمی که میمیرم از نبودنتتتتتتتتت

/ 0 نظر / 22 بازدید