اس ام اس عاشقانه

دلم تنگ است برای کسی که نمی داند
نمی داند که بی او به دشت جنون می رود دلم
می دانم که اگر نزدیکش شوم ، دور خواهد شد
پس بگذار که نداند بی او تنهایم
دور میمانم که نزدیک بماند
عشق را ، محبت را ، صمیمیت را ، خوبی و مهربانی را تو به من آموختی اما هیچگاه به حرف های خودت عمل نکردی ، بی وفایی کردی و رفتی .
عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی ، دوستت خواهم داشت بی آنکه بگویم ، درد دل خواهم گفت بی هیچ کلامی ، گوش خواهم داد بی هیچ سخنی ، در آغوشت خواهم گریست بی آنکه حس کنی ، در تو ذوب خواهم شد بی هیچ حرارتی ، اینگونه شاید احساساتم نمیرد .

/ 0 نظر / 24 بازدید