پیامک جدید

ساعت ۷ شب مخاطب خاصم اس داده عزیزم من دارم میرم بیرون اومدم خونه بهت اس میدم بهش گفتم :کجا میری؟ جواب داده بیرون
بنظر شما من سرمو کجا بکوبم تاثیرگذاره؟؟؟؟؟!!!!!!

ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﺮﺩﺍﺭ ﭼﺮﺥ ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻲ ﻛﻼﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻤﻨﺪ
ﭼﻮ ﺷﺎﺩﺍﻥ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﻛﻼﻩ
ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﻛﻤﻨﺪﺵ ﺭﺑﺎﻳﺪ ﺯﮔﺎﻩ
(ﺳﻌﺪﻱ)

مرد انگلیسی: go go go
امین حیایی :چی؟؟؟
مرد انگلیسی: go out... go go go
امین حیایی :گو... ه خودتی, اُسکُلهِِ کَچَل... :))))
^__^
*سریال ساخت ایران*

عاقا داشتم مثل بچه آدم زندگشم رو میکردم در سمم میخوندم تا اینکه یه نفر بهم گفت
جملک عضو هسی؟؟؟
هعععییییی

عشق یعنی وقتی باهاش قهری، دو روز که باهاش سرد حرف بزنی برگرده با غرور مردونه اش بگه نمیخوای قهرت و تموم کنی؟؟

بچه که بودم مامانم منو خونه بابابزرگم جا گذاشت کلی راهو اوومد تازه یادش افتاد بچم نیست!!!
تازه یه بارم زلزله اومد همه در رفتن تو حیاط بعد که اومدن تو دیدن منو نبردن بیرون، از بس ساکت بودم من!!

/ 0 نظر / 25 بازدید